Nazwa Klasyfikacja wg AWS Klasyfikacja wg EN ISO
FILTECH VR 35 A5.36: E81T1-M21P0-A1-H4 EN ISO 17634-A: T MoL P M 1 H5
FILTECH VR 40 A5.36: E81T1-M21PY-B2-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo1 P M 1 H5
FILTECH VR 45 A5.36: E91T1-M21PY-B3-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo2 P M 1 H5
FILTECH VM 35 A5.36: E80T15-M21PO-A1-H4 EN ISO 17634-A: T MoL M M 2 H5
FILTECH VM 40 A5.36: E80T15-M21PY-B2-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo1 M M 2 H5
FILTECH VM 45 A5.36: E90T15-M21PY-B3-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo2 M M 2 H5
FILTECH VB 35 A5.36: E80T5-M21P8-A1-H4 EN ISO 17634-A: T MoL B M 4 H5
FILTECH VB 40 A5.36: E80T5-M21PY-B2-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo1 B M 4 H5
FILTECH VB 45 A5.36: E90T5-M21PY-B3-H4 EN ISO 17634-A: T CrMo2 B M 4 H5