Filtech H 352B

Zasadowy drut proszkowy
 Opis:

Zasadowy średniostopowy drut proszkowy, pełnorurkowy (bezszwowy) dedykowany do napawania powierzchniowego stali w osłonie Ar-CO2 odporny na tarcie metal/metal. Dla stali trudnospawalnych zalecane jest zastosowanie warstwy buforowej przy użyciu zasadowego drutu proszkowego Filtech VB

Klasyfikacja:
DIN 8555:                             MSG 1 – 350 – P

EN 14700:                            T Fe 1

Dopuszczenia:
Gaz osłonowy
EN ISO 14175: M21 – Ar/CO2
Przepływ
14-20 l/min
Zastosowanie:
Koła zębate, łańcuchy, wielokrążki, gąsienice
Własności stopiwa:
Skład chemiczny [%]:

C

Mn Si Cr P S
0,024 1,50 0,60 1,60 <0,025

<0,025

Prąd spawania:
DC +
Twardość po napawaniu (po 3 warstwach):
HB: 325 – 375
Pozycje spawania:

kpl_napaw

Orientacyjne parametry:

Średnica (mm)

Prąd (A)

Napięcie (V)

1,00

80-300 15-30
1,20 100-320

16-35

1,40

120-380 17-36
1,60 130-420

19-38

2,00

150-450 20-40
2,40 170-500

21-42