Stale pracujące w obniżonej temperaturze

Nazwa Klasyfikacja wg AWS Klasyfikacja wg EN ISO
FILTECH VR 10 A5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 EN ISO 17632-A:
T50 6 1Ni P M 1 H5
T46 5 1Ni P C 1 H5
FILTECH VM 10 A5.36: E80T15-M21A8-Ni1-H4 EN ISO 17632-A:
T46 6 1Ni M M 2 H5