Stale odporne na korozję atmosferyczną

Nazwa Klasyfikacja wg AWS Klasyfikacja wg EN ISO
FILTECH VR 30 A5.36: E81T1-M21A4-GH4 EN ISO 17632-A: T46 2 Z P M 1 H5
FILTECH VM 30 A5.36: E80T15-M21A8-GH4 EN ISO 17632-A: T46 4 Z M M 2 H5